شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Red Hat Enterprise Linux 7.1 Server x86_64 1xDVD - ردهت اینترپرایز لینوکس سرور 7.1 ۶۴بیتی
[3716]
75,000ريال
Red Hat Enterprise Linux 7.1 Server x86_64 1xDVD - ردهت اینترپرایز لینوکس سرور 7.1 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Red Hat انتشار Red hat Enterprice Linux (RHEL) 7.1 را که اولین نقطه بروزرسانی از آخرین شاخه پایدارش است را اعلام کرد. « امروز شرکت Red Hat آماده بودن اولین انتشار جزئی Red Hat Enterprise 7 را برای عموم اعلام کرد. پیش از این در جون ۲۰۱۴ Red Hat Enterprise 7 منتشر شده بود. ردهت اینترپرایز لینوکس 7.1 با خود ابزار‌های توسعه و استقرار بهبود یافته، قابلیت همکاری و مدیریت افزایش یافته و ویژگی‌های کارایی و امنیتی اضافی را می آورد. Red Hat Enterprise 7.1 بهبود‌های چشم‌گیری را در محیط‌های سیستم عامل غیر متقارن بویژه سازمان‌هایی که از Active Directory استفاده می‌کنند ارائه می‌دهد. هم اکنون با ادغام Common Internet File System (CIFS) و SSSD کاربران به دسترسی طبیعی به فایل Microsoft Windows و سرویس‌های print دست خواهند یافت.»

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 11 بهمن، 1393 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3716' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3716' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]