شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی
[3859]
75,000ريال
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی
بزرگنمايي

روز گذشته SUSE آماده بودن چهارمین سرویس پک SUSE Linux Enterprise 11 را برای نسخه‌های میزکار و سرور که مجموعه‌ای از توزیع‌های کلاس تجاری لینوکس هستند رااعلام کرد. «SUSE کار را برای مشتریانش آسان کرده تا از پردازنده‌های poewer و نوآوری‌های سخت افزار‌های جدید با استفاده از SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 بهره مند شوند. علاوه بر این بهبود‌های انجام شده در قابلیت مقیاس پذیری باعث می‌شود تا کاربران بیشتری بتوانند حجم‌های کاری گسترده‌ای چون  پایگاه‌های دارده در حافظه را بر روی SUSE Linux Enterprise 11 اجرا کنند. همچنین SP4 اجزای کلیدی را در پشته خوشه بندی بسیار آماده را بروز کرده است که شامل: pacemaker، booth و ReaR مشابه نسخه موجود در SUSE Linux Enterprise High Availability Extention 12. این بروزرسانی به کاربران این امکان را می‌دهد تا از پشته به طور کامل برای افزایش آماده بودن سرویس در حجم‌های کاری بحرانی-ماموریتی استفاده کنند. SUSE Linux Enterprise Real Time Extention که یک سیستم مهندسی شده خاص برای کاهش تاخیر، افزایش پیش بینی و قابلیت اطمینان نرم افزار‌های بحرانی- ماموریتی و حساس به زمان  است نیز بروز شده است.»این محصول را با پشتیبانی از ۵ معماری و دوره ۶۰ روزه ارزیابی می‌توانید دریافت کنید.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 21 مرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3859' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3859' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]