سبد خرید

 
0 مورد
Samurai WTF 3.1 vmwarevm 1×DVD - فریم ورک تست وب سامورایی (لینوکس سامورایی) 3.1
[3749]
75,000ريال
Samurai WTF 3.1 vmwarevm  1×DVD - فریم ورک تست وب سامورایی (لینوکس سامورایی) 3.1
بزرگنمايي

Samurai Web Testing Framework که برخی آن را به عنوان لینوکس سامورایی می شناسند، یک محیط لینوکس زنده است که جهت تست نفوذپذیری وب اپلیکیشن ها پیکربندی شده است. این دی وی دی شامل بهترین ابزارهای متن باز و آزاد برای تست وب‌سایتها می باشد.

 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 22 فروردين، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3749' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3749' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]