شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Scientific Linux 6.4 Live x86_64 1×CD - دیسک زنده ساینتیفیک لینوکس ۶.۴ ۶۴بیتی
[3288]
40,000ريال
Scientific Linux 6.4 Live x86_64 1×CD - دیسک زنده ساینتیفیک لینوکس ۶.۴ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Urs Beyerle has announced the availability of live CD and DVD images with the recently released Scientific Linux 6.4: "Scientific Linux 6.4 LiveCD, LiveMiniCD and LiveDVD are officially released. They are available for 32-bit and 64-bit systems and come with following window managers: LiveMiniCD - IceWM, LiveCD - GNOME, LiveDVD - GNOME, KDE, IceWM. Software was added from RPMForge, EPEL and ELRepo to include additional file system support (NTFS, ReiserFS), secure network connection (OpenVPN, VPNC, PPTP), file system tools (dd_rescue, ddrescue, GParted, gDisk), and better multimedia support (GStreamer, FFmpeg, Flash plugin). Software: Linux kernel 2.6.32, X.Org Server 1.13.0, GNOME 2.28, Firefox 17.0.5, IceWM 1.2.37, LibreOffice 3.4.5, KDE 4.3.4."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 04 ارديبهشت، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3288' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3288' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]