شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Scientific Linux 7.1 x86_64 1×DVD - ساینتیفیک لینوکس 7.1 ۶۴بیتی
[3817]
75,000ريال
Scientific Linux 7.1 x86_64 1×DVD - ساینتیفیک لینوکس 7.1 ۶۴بیتی
بزرگنمايي


Pat Riehecky انتشار Scientific Linux 7.1 را اعلام کرده است. این توزیع از کامپایل کد‌های منبع Red Hat Enterprice Linux 7.1 بعلاوه نرم‌افزار‌های علمی اضافی بدست آمده است. «Scientific Linux 7.1 x86_64 منتشر شد.این انتشار همراه با چندین تغییر است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: abrt- توصیه را برای موارد پشتیبانی باز و بالادستی حدف کرده است. Anaconda- کتابخانه installclass را به شکلی تغییر داده که دیگر به درستی Scientific  Linux را تشخیص می‌دهد. DHCP- تغییر کرده تا URL گزارش باگ‌های بالادستی را حذف کند. GRUB- این بسته تغییر مرده تا کلید Secure Boot را برای Scientefic Linux تشخیص دهد. Apache http- فایل index.html پیش فرض تغییر کرده تا برندینگ بالادستی را حذف کند. ipa-نیازمندی‌ها بسته تغییر کرده تا برندینگ بالادستی را حذف کند.Linux kernel- این بسته تغییر کرده تا کلید بوت امن Scientific Linux را تشخیص دهد. »

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 29 خرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3817' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3817' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]