سبد خرید

 
0 مورد
Tremulous 1.1.0 All OS Game 1xCD - بازی اکشن
[318]
40,000ريال
Tremulous 1.1.0 All OS Game 1xCD - بازی اکشن
بزرگنمايي

یک بازی اکشن بسیار زیبا برای هر سه سیستم عامل لینوکس، مکینتاش و ویندوز
اجرای بازی به صورت تک نفره، تحت شبکه و آنلاین (با اتصال به سرورها)براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 15 شهريور، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1047' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1047' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]