شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Ubuntu 14.04.5 Desktop amd64 1×DVD - اوبونتو 14.04.5 ۶۴بیتی
[4023]
75,000ريال
Ubuntu 14.04.5 Desktop amd64 1×DVD - اوبونتو 14.04.5 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

آدام کنراد انتشار اوبونتو 14.04.5 با رمز Trusty Tahr، پنجمین آپدیت نگهداری از نسخه اصلی این توزیع با پشتیبانی طولانی مدت را اعلام کرد.

 


براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 29 مرداد، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4023' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4023' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]