شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Ubuntu Christian Edition 12.04 i386 1×DVD
[2354]
75,000ريال
Ubuntu Christian Edition 12.04 i386 1×DVD
بزرگنمايي

Jereme Hancock has announced the release of Ubuntu Christian Edition 12.04, an Ubuntu-based desktop Linux distribution designed for Christians, as well as churches, Bible study schools and other religious organisations: "Ubuntu CE 12.04 has been released. What's new? Built of Ubuntu 12.04.1 LTS; system management (dconf tools, Synaptic package manager, BleachBit, gAlternatives, gnome-tweak-tool with advanced settings, ubuntu-tweak); daily usage (WINE and WineTricks, Google Chrome, VLC, MyUnity, terminator, Nautilus scripts for better file management); Bible software (Quelea, Bibledit, Verse, Xiphos, OpneLP). Customizations ranging from artwork, themes and icons along with the PPAs added to enable more artwork installation. UCE also comes with the award-winning DansGuardian web content filter configured to block pornography and other questionable content."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 13 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3017' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3017' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]