سبد خرید

 
0 مورد
Urban Terror 4.1 Lin+Win 1xDVD
[17]
75,000ريال
Urban Terror 4.1 Lin+Win 1xDVD
بزرگنمايي

این بازی، زیباترین بازی آزاد اکشن تحت شبکه است. علاوه بر این این بازی به راحتی و بدون نیاز به نصب برای هر دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز قابل اجرا است.
 
این بازی نیاز به نصب ندارد فقط باید با chmod + x  بازی را اجرا کنید.

روش اجرای بازی

در ترمینال به مسیر پوشه بازی بروید و دستورات زیر را اجرا کنید :
کد:
sudo chmod 755 ioUrbanTerror.i386

./ioUrbanTerror.i386

همچنین برای اضافه کردن نقشه ها باید اول آن ها را از حالت فشرده خارج کنید سپس بریزید در پوشه ut2سایت نقشه ها

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 20 مهر، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '630' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '630' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]