سبد خرید

 
0 مورد
VDrift 2011 (All OS) Open Driving Game 1xDVD
[1997]
75,000ريال
VDrift 2011 (All OS) Open Driving Game 1xDVD
بزرگنمايي

VDrift یک بازی کد باز اتوموبیل رانی است که گرافیک نسبتا خوبی دارد .انتظار بازی مثل NFS رو نداشته باشید، اما با سرعت خوب و گرافیک نسبتا خوبی اجرا می شود.
این محصول برای همه سیستم عامل های لینوکس (windows)، ویندوز (Windows) و مکینتاش (Macintosh) تهیه شده است.


براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 15 شهريور، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1046' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1046' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]