شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
VectorLinux 7.0 Light 1×CD - وکتورلینوکس ۷.۰ ویرایش میزکارهای سبک
[2126]
40,000ريال
VectorLinux 7.0 Light 1×CD - وکتورلینوکس ۷.۰ ویرایش میزکارهای سبک
بزرگنمايي

Robert Lange has announced the release of VectorLinux 7.0 "Light" edition, a desktop distribution featuring four lightweight desktop configurations with JWM, IceWM, Openbox and LXDE: "VectorLinux 7.0 Light is completed and released. The term 'Light' is relative. This 4-in-1 edition gives you the choice of several window managers, in progressively heavier configurations. These are layered on top of the VectorLinux 7.0 Standard base, so the expected libraries, toolkits, compilers and codecs remain available. For those who want a starting point for their own customized desktop, there is the 'Barebone' option. It is managed by the super-lightweight JWM, without much fluff. Netsurf, a small and speedy web browser, gives you access to the power of the Internet. Use the included build tools and package manager to download and install the programs of your choice. This configuration has been tested on a Pentium 3 with 128 MB of memory."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 27 مرداد، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2760' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2760' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]