شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Vinux 4.0 amd64 1×CD - وینوکس لینوکس ۴.۰ ۶۴بیتی
[3373]
40,000ريال
Vinux 4.0 amd64 1×CD - وینوکس لینوکس ۴.۰ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

توزیع Vinux توزیعی مبتنی بر Ubuntu است که مخصوص کاربران نابینا یا دارای مشکل بینایی طراحی شده است.

Rob Whyte has announced the release of Vinux 4.0, an Ubuntu-based distribution for visually impaired users, offering text-to-speech and Braille support right from the boot-up: "The Vinux team is pleased to announce the availability of Vinux 4.0 CD and DVD images. This is the first Vinux release featuring the Unity-2D Desktop which improves on transition to Vinux and introduces newer and increasingly stable accessibility features. We now recommend that when possible users perform updates on a regular basis. This will enable the Vinux team to update packages, and introduce new features. Some of the highlights in Vinux 4.0: brand new build process - Vinux now uses the same method to produce our images as Canonical produces Ubuntu; Console speech just works; Voxin is easy to set-up...."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 28 خرداد، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3373' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3373' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]