شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
WattOS R4 1×CD - وات او‌اس لینوکس، انتشار ۴
[1783]
40,000ريال
WattOS R4 1×CD - وات او‌اس لینوکس، انتشار ۴
بزرگنمايي

Another lightweight Linux distribution designed to be as economical on resources as possible is the Ubuntu-based wattOS. Version R4 was released yesterday: "I am pleased to announce the release of wattOS R4. This version has a load of new changes: lightweight Linux running LXDE and updated clean simple interface and smooth new look; new included control panel user interface for simple configuration of the system in a familiar format; wattOS now also has a PPA on launchpad so this application can be updated automatically as well as new wattOS-specific packages will be published here; new music player changed to Audacious with plugin for music stream searching; changed to VLC for video player; changed to lightweight mail client Sylpheed by default; updated version of Fotoxx photo editor; KeePassX password manager; changed from Firefox to Chromium web browser, Flash support included."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 01 مهر، 1390 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2339' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2339' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]