سبد خرید

 
0 مورد
Zekr 0.7.1 - ذکر 0.7.1 (برنامه قرآن برای همه سیستم عامل ها، مجموعه کامل) 1*DVD
[428]
75,000ريال
Zekr 0.7.1 - ذکر 0.7.1 (برنامه قرآن برای همه سیستم عامل ها، مجموعه کامل) 1*DVD
بزرگنمايي

این دیسک شامل مجموعه نرم افزاری ذکر (نرم افزار قرآن) برای تمام سیستم عامل های لینوکس، ویندوز و مکینتاش هر دو نسخه 32 و 64 بیتی است. علاوه بر آن فایل ها ترجمه و تمام قرائت ها در این دیسک موجود است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 03 مرداد، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '945' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '945' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]