شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
ZevenOS 5.0 1×CD - توزیع زِوِن او‌اس ۵.۰
[1884]
40,000ريال
ZevenOS 5.0 1×CD - توزیع زِوِن او‌اس ۵.۰
بزرگنمايي

Leszek Lesner has announced the release of ZevenOS 5.0, a Xubuntu-based desktop Linux distribution featuring the Xfce desktop environment and a BeOS-like desktop theme: "I am proud to announce the release of ZevenOS 5.0 and thank you all for funding this release. In this release we made the switch from our deskbar tool to the Xfce panel 'deskbar' mode which introduces many new features, like extensible plugin support and the ability to configure your desktop. This release is based on Xubuntu 12.10 and is compatible with the Ubuntu repositories; it brings in many changes, such as Linux kernel 3.5, X.Org 7.7 and PulseAudio 2.1. Changes: OpenShot 1.4.3 with YouTube upload support and a lot more features; AbiWord 2.9.2, the current edge of development; Audacity 2.0, Claws-Mail 3.8.1, Firefox 17, GIMP 2.8, Inkscape 0.48."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 16 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3062' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3062' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]