شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
gOS 3.0 Gadgets Live 1×CD
[181]
40,000ريال
gOS 3.0 Gadgets Live 1×CD
بزرگنمايي

نسخه جدیدی از توزیع gos 3.0 موسوم به Gadgets،‌یک توزیع مبتنی بر اوبونتو که از تعداد زیادی از Gadget‌های از پیش نصب شده گوگل استفاده می‌کند،‌منتشر شد.‌این انتشار از بیش از ۱۰۰.۰۰۰ Gadget در iGoogle و Google Gadgets بهره می‌گیرد.‌Google Documents،‌Calendar و Mail به وسیله نرم‌افزار Parism برای هماهنگ‌شدن بیشتر میزکار،‌در آن اجرا خواهند شد.‌همچنین آخرین نسخه wine 1.0 جهت نصب هزاران برنامه کاربردی ویندوزی نیز استفاده می‌شود.‌جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد،‌اینجا را مطالعه نمایید
 
gOS 3.0 live CD screenshot

 
 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 08 مهر، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '622' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '622' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]