شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
moonOS 4 neak Desktop i386 1×DVD - مون او اس لینوکس ۴ ۳۲بیتی
[1418]
75,000ريال
moonOS 4 neak Desktop i386 1×DVD - مون او اس لینوکس ۴ ۳۲بیتی
بزرگنمايي

an Ubuntu-based desktop distribution with a custom file hierarchy and a new experimental application framework: "The team is proud to announce the release of moonOS 4. New features: updated software, refinements and new features to make your desktop even more comfortable to use; uses GNOME as the default desktop environment; own file hierarchy system; new applications framework - an software that uses the Appshell framework will be standalone so everyone can download a single package and install and share with friends via a Flash driver (this is in experiment so there are limited application ports at the moment); includes the popular '200 lines' kernel patch to boost the speed; careful selection of applications for daily use; Docky and Synapse for life even more easy...."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 15 دی، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1952' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1952' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]