شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
openSUSE Leap 42.3 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.3 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
[4100]
75,000ريال
openSUSE Leap 42.3 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.3 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
بزرگنمايي

پروژه اپن سوزه اعلام کرد، یک ویرایش و نسخه جدید برای توزیع اپن سوزه منتشر شد. ویرایش جدید Leap نامگذاری شده و سومین انتشار نسخه 42.3 عنوان گردید. سومین نسخه Leap از سری 42 شامل بیش از 10000 بسته است و برای کاربرانی که به دنبال ثبات و پایداری هستند، امکان بازسازی و ارتقاء قابلیت سخت افزاری را فراهم میکند.


براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 20 مرداد، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4100' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4100' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]