شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
openSUSE 13.1 Addon Lang i686 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۳۲بیتی
40,000ريال
مدل : 3526
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 Addon Lang i686 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 Addon Lang x86-64 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۶۴بیتی
40,000ريال
مدل : 3527
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 Addon Lang x86-64 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 Addon NonOSS 1×CD - دیسک نرم‌افزارهای غیرآزاد اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۳۲ و ۶۴بیتی
40,000ريال
مدل : 3528
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 Addon NonOSS 1×CD - دیسک نرم‌افزارهای غیرآزاد اپن‌سوزه ۱۳.۱، ۳۲ و ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 i586 1×DVD - اپن‌سوزه ۱۳.۱ گنو/لینوکس ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3520
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 i586 1×DVD - اپن‌سوزه ۱۳.۱ گنو/لینوکس ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده اپن‌سوزه ۱۳.۱ با میزکار کی‌دی‌ای، ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3525
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده اپن‌سوزه ۱۳.۱ با میزکار کی‌دی‌ای، ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 Live KDE x86-64 1×DVD - دیسک زنده اپن‌سوزه ۱۳.۱ با میزکار کی‌دی‌ای، ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3524
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 Live KDE x86-64 1×DVD - دیسک زنده اپن‌سوزه ۱۳.۱ با میزکار کی‌دی‌ای، ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.1 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه ۱۳.۱ گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3521
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.1 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: مشارکت‌کنندگان گرامی، دوستان و علاقمندان: نسخه جدید منتشر شد! هشت ماه برنامه&zwn...
 openSUSE 13.1 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه ۱۳.۱ گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.2 Addon Lang i686 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۳۲بیتی
40,000ريال
مدل : 3755
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.2 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: پس از یکسال بهبود مستمر بر روی ابزارها و ساعتها برنامه‌ریزی، بررسی و اصلاح مشکلا...
 openSUSE 13.2 Addon Lang i686 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.2 Addon Lang x86-64 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۶۴بیتی
40,000ريال
مدل : 3756
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.2 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: پس از یکسال بهبود مستمر بر روی ابزارها و ساعتها برنامه‌ریزی، بررسی و اصلاح مشکلا...
 openSUSE 13.2 Addon Lang x86-64 1×CD - دیسک زبان‌های اضافه اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.2 Addon NonOSS 1×CD - دیسک نرم‌افزارهای غیرآزاد اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۳۲ و ۶۴بیتی
40,000ريال
مدل : 3757
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.2 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: پس از یکسال بهبود مستمر بر روی ابزارها و ساعتها برنامه‌ریزی، بررسی و اصلاح مشکلا...
 openSUSE 13.2 Addon NonOSS 1×CD - دیسک نرم‌افزارهای غیرآزاد اپن‌سوزه ۱۳.۲، ۳۲ و ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.2 i586 1×DVD - اپن‌سوزه 13.2 گنو/لینوکس ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3753
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.2 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: پس از یکسال بهبود مستمر بر روی ابزارها و ساعتها برنامه‌ریزی، بررسی و اصلاح مشکلا...
 openSUSE 13.2 i586 1×DVD - اپن‌سوزه 13.2 گنو/لینوکس ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE 13.2 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه 13.2 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3733
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه openSUSE ، نسخه openSUSE 13.2 را که انتشاری از قدیمی‌ترین و مشهورترین توزیع لینوکس است منتشر کرد: پس از یکسال بهبود مستمر بر روی ابزارها و ساعتها برنامه‌ریزی، بررسی و اصلاح مشکلا...
 openSUSE 13.2 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه 13.2 گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE Education Li-f-e 42.1 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه اجوکیشن 42.1 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3957
ارائه كننده : openSUSE 
لارس وگت اعلام کرد openSUSE 42.1 ویرایش "Education Li-f-e"، یک توزیع openSUSE طراحی شده برای مدارس و سایر محیط‌های آموزشی منتشر شد: جامعه openSUSE مفتخر است اعلام کند  openSU...
 openSUSE Education Li-f-e 42.1 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه اجوکیشن 42.1 گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE Leap 42.2 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.2 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4059
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه اپن سوزه اعلام کرد، یک ویرایش و نسخه جدید برای توزیع اپن سوزه منتشر شد. ویرایش جدید Leap نامگذاری شده و دومین انتشار نسخه 42.2 عنوان گردید.   ...
 openSUSE Leap 42.2 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.2 گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
openSUSE Leap 42.3 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.3 گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4100
ارائه كننده : openSUSE 
پروژه اپن سوزه اعلام کرد، یک ویرایش و نسخه جدید برای توزیع اپن سوزه منتشر شد. ویرایش جدید Leap نامگذاری شده و سومین انتشار نسخه 42.3 عنوان گردید. سومین نسخه Leap از سری 42 شامل بیش از 10000 بسته...
 openSUSE Leap 42.3 x86-64 1×DVD - اپن‌سوزه لیپ 42.3 گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 15 (از 15 محصول) تعداد صفحات :  1