شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
openSolaris 2009.06 Repo 1×DL_DVD - مجموعه کامل مخازن نرم افزاری اپن سولاریس ۲۰۰۹.۰۶
[882]
125,000ريال
openSolaris 2009.06 Repo 1×DL_DVD - مجموعه کامل مخازن نرم افزاری اپن سولاریس ۲۰۰۹.۰۶
بزرگنمايي

مجموعه کامل مخازن نرم افزاری توزیع اپن سولاریس (محصولات شرکت سان) در قالب یک دیسک ۲لایه (۸.۵ گیگابایتی)

همچنین این پک شامل آخرین نسخه این سیستم عامل نیز می باشد.

نظرات موجود: 1
براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 22 آذر، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1208' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1208' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]