ارائه کنندگان

محتويات سبد خريد من چيست؟
حذف نام محصول تعداد مجموع
Tails 2.6 i386 1×DVD - تیلز لینوکس 2.6 ۳۲بیتی Tails 2.6 i386 1×DVD - تیلز لینوکس 2.6 ۳۲بیتی
75,000ريال
Tails 2.2 i386 1×DVD - تیلز لینوکس 2.2 ۳۲بیتی Tails 2.2 i386 1×DVD - تیلز لینوکس 2.2 ۳۲بیتی
75,000ريال
زير جمع: 150,000ريال
ادامه خرید پرداخت نهایی
به لینوکس سی‌دی امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد