ارائه کنندگان

محتويات سبد خريد من چيست؟
حذف نام محصول تعداد مجموع
CentOS 6.7 x86_64 2×DVD - سنت او اس 6.7 ۶۴بیتی CentOS 6.7 x86_64 2×DVD - سنت او اس 6.7 ۶۴بیتی
150,000ريال
CentOS 6.5 i386 2×DVD - سنت او اس ۶.۵ ۳۲بیتی CentOS 6.5 i386 2×DVD - سنت او اس ۶.۵ ۳۲بیتی
150,000ريال
CentOS 6.8 i386 2×DVD - سنت او اس 6.8 ۳۲بیتی CentOS 6.8 i386 2×DVD - سنت او اس 6.8 ۳۲بیتی
150,000ريال
CentOS 6.6 x86_64 2×DVD - سنت او اس ۶.۶ ۶۴بیتی CentOS 6.6 x86_64 2×DVD - سنت او اس ۶.۶ ۶۴بیتی
150,000ريال
CentOS 6.7 i386 2×DVD - سنت او اس 6.7 ۳۲بیتی CentOS 6.7 i386 2×DVD - سنت او اس 6.7 ۳۲بیتی
150,000ريال
زير جمع: 750,000ريال
ادامه خرید پرداخت نهایی
به لینوکس سی‌دی امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد